De adviserende rol van pedagogisch medewerkers bij peuters met stotterverschijnselen

  • Ilham El Harouni Hogeschool Rotterdam

Abstract

Inleiding: In de praktijk valt het op dat pedagogisch medewerkers (pm-ers) niet altijd tijdig adviseren om een stottertherapeut/ logopedist te consulteren als de stotterverschijnselen/-problemen bij een peuter opvallen.
Dit kan negatieve gevolgen hebben op de ontwikkeling van de stoornis.
Methode: Er is een gemengd onderzoeksdesign uitgevoerd door middel van 54 ingevulde enquêtes en twee semigestructureerde interviews.
Resultaten: De huidige beschikbare informatie over stotteren is bij een groot deel van de pedagogisch medewerkers onbekend.
Conclusie: Een groot deel van de pedagogisch medewerkers bezit niet voldoende kennis om een verantwoord advies te kunnen geven aan ouders over de stotterproblemen/ -verschijnselen van hun kind(eren).

How to Cite
EL HAROUNI, Ilham. De adviserende rol van pedagogisch medewerkers bij peuters met stotterverschijnselen. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 4, nov. 2018. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/2822>. Date accessed: 18 feb. 2020. doi: https://doi.org/10.25609/sure.v4.2822.
Published
2018-11-09