Het Buddy-project voor eetstoornispatiënten: een exploratief kwalitatief onderzoek naar de inzet van herstelde ervaringsdeskundigen als Buddy

  • Marloes Biegel Hanzehogeschool Groningen

Abstract

Het Buddy-project is een initiatief om eetstoornis- patiënten te ondersteunen, waarbij de patiënt één op één wordt gekoppeld aan een herstelde ervaringsdeskundige. In dit onderzoek is middels interviews, vragenlijsten en een focusgroep het perspectief van ervaringsdeskundigen en eetstoornispatiënten ten aanzien van het Buddy-project in kaart gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat patiënten een Buddy zien als een begripvolle, gelijkwaardige en laagdrempelige gesprekspartner, die zou kunnen ondersteunen bij het oefenen van lastige situaties, zoals samen eten, koken of boodschappen doen. Ervaringsdeskundigen zien het Buddy-project als een waardevolle aanvulling op de al bestaande zorg binnen de zorgketen eetstoornissen, maar benadrukken ook het belang van goede ondersteuning voor de Buddy’s zelf.

How to Cite
BIEGEL, Marloes. Het Buddy-project voor eetstoornispatiënten: een exploratief kwalitatief onderzoek naar de inzet van herstelde ervaringsdeskundigen als Buddy. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 4, nov. 2018. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/2804>. Date accessed: 18 feb. 2020. doi: https://doi.org/10.25609/sure.v4.2804.
Published
2018-11-09