Overmatig alcoholgebruik bij ouderen: factoren voor bespreekbaarheid, signalering en begeleiding in de wijk

  • Yvonne van Arts-van Haastrecht Hogeschool Windesheim Zwolle
  • Annet van der Horn Hogeschool Windesheim Zwolle

Abstract

Als gevolg van de vergrijzing groeit de groep oude-ren met overmatig alcoholgebruik. Dit leidt tot gerontologische problematiek bij ouderen maar ook tot extra druk op maatschappelijke en gezondheids-voorzieningen. Een vroege signalering en een betere bespreekbaar-heid van dit voor ouderen en hulpverleners lastige onderwerp zijn belangrijke voorwaarden voor de aanpak van het probleem. Uit Nederlands onderzoek in de stad Zwolle en omgeving blijkt dat zowel ou-deren als zorgprofessionals veel heil zien in alcohol-preventiecampagnes die zich specifiek richten op de belevingswereld en informatiebehoefte van ouderen. De signalering en begeleiding van ouderen met een alcoholprobleem kan volgens hen het beste gecoör-dineerd worden door huisartsenpraktijken in plaats van sociale wijkteams.

How to Cite
ARTS-VAN HAASTRECHT, Yvonne van; HORN, Annet van der. Overmatig alcoholgebruik bij ouderen. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 3, p. 172-175, dec. 2017. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/index.php/sure/article/view/2554>. Date accessed: 26 may 2019. doi: https://doi.org/10.25609/sure.v3.2554.
Published
2017-12-05