West- und mitteleuropäischer Hausbau im Wandel 1150-1350

  • Vincent Debonne

Samenvatting

In 2005 kwam de Arbeitskreis für Hausforschung bijeen in Cluny. Deze plaatsnaam herinnert uiteraard aan de beroemde abdij, tot aan haar bijna totale afbraak in de nadagen van de Franse Revolutie een van de architecturale wonderen van middeleeuws Europa. Behalve de indrukwekkende resten van dat monastieke
verleden bewaart het Bourgondische stadje ook een uitzonderlijk groot aantal huizen uit de Middeleeuwen
– een geschikte locatie dus voor de jaarlijkse studiedag van de Arbeitskreis. De congresbundel, getiteld West und mitteleuropäischer Hausbau im Wandel, 1150-1350, is met 672 bladzijden het lijvigste jaarboek ooit van de Arbeitskreis. Met ‘im Wandel’ wordt de suggestie gedaan dat zich van de twaalfde tot de veertiende eeuw zekere veranderingen hebben voorgedaan in de private architectuur. De beknopte inleiding gaat echter niet in op mogelijke thema’s en ook een overkoepelend besluit ontbreekt, zodat het aan de lezer zelf is om rode draden op te sporen in de 26 bijdragen, die overigens niet allemaal over huizen gaan – er komen ook kerken en abdijgebouwen aan bod. De groepering van de verschillende teksten per land laat een bevattelijk geografisch overzicht toe, maar voor de lezer is het niet vanzelfsprekend om grip te krijgen op de aspecten van verandering dan wel continuïteit in de huizenbouw van de Middeleeuwen. Het beeld dat Ulrich Klein oproept over het onderzoek naar romaanse stenen huizen in Duitsland, namelijk dat van ‘positivistische datavergaring’ door een veelheid aan afzonderlijke onderzoeken, gaat dus tot op zekere hoogte ook op voor dit jaarboek.

Hoe te citeren
DEBONNE, Vincent. West- und mitteleuropäischer Hausbau im Wandel 1150-1350. Bulletin KNOB, [S.l.], p. 54-55, mrt. 2018. ISSN 2589-3343. Beschikbaar op: <https://journals.open.tudelft.nl/index.php/knob/article/view/2032>. Datum gebruik: 17 jan. 2019 doi: https://doi.org/10.7480/knob.117.2018.1.2032.
Gepubliceerd
2018-03-01