Nieuw-West: Parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de westelijke tuinsteden Amsterdam

  • Noor Mens TU Eindhoven

Samenvatting

Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam verschijnt bijna tien jaar na de Atlas van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam. De geplande en de geleefde stad van Ivan Nio, Arnold Reijndorp en Wouter Veldhuis. Daarin stonden ‘het gebruik en de betekenis van de voorzieningen en openbare ruimten voor verschillende groepen bewoners’ centraal. Bij de verschijning in 2008 was de stedelijke vernieuwing weliswaar in volle gang, de resultaten waren echter nog niet zichtbaar.
In het onderhavige boek stellen de auteurs de vraag ‘hoe de verandering in de geplande stad de alledaagse
stad heeft veranderd, in positieve of negatieve zin’. De geplande stad is de bedachte, de ontworpen stad die door de stedelijke vernieuwing werd veranderd; de alledaagse stad of de geleefde stad is de manier waarop de bewoners de stad beleven, welke voorzieningen ze gebruiken en hoe ze een stempel drukken op de openbare ruimte. Om de relatie tussen de stedelijke vernieuwing en de sociaal-culturele dynamiek te onderzoeken, zijn zowel kwantitatieve (statistische gegevens) als kwalitatieve onderzoeksmethoden  observaties en groepsgesprekken met bewoners) gebruikt. Deze gegevens vormden de basis voor een reeks statistische en thematische kaarten die tevens de veranderingen ten opzichte van 2004 tonen. Daarnaast zijn er analysetekeningen gemaakt en werden vier voorbeeldgebieden geselecteerd die aan een ruimtelijk-morfologische en een sociologische analyse zijn onderworpen. Het onderzoek is vooral gericht op het collectieve en publieke domein. De vraag welk effect de stedelijke vernieuwing heeft op de geleefde stad en de in deze studie gehanteerde methodiek is ook relevant voor andere steden (om deze reden is de gehanteerde methodiek in de appendix uiteengezet).

Hoe te citeren
MENS, Noor. Nieuw-West: Parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de westelijke tuinsteden Amsterdam. Bulletin KNOB, [S.l.], p. 154-156, sep. 2017. ISSN 2589-3343. Beschikbaar op: <https://journals.open.tudelft.nl/index.php/knob/article/view/1852>. Datum gebruik: 17 nov. 2018 doi: https://doi.org/10.7480/knob.116.2017.3.1852.
Gepubliceerd
2017-09-01