VAN DEN BURG, Leo. Zoeken naar een passend gebouw. Een reconstructie van de stedelijke inpassing van het Amsterdamse stadhuis op basis van de vroedschapsresoluties, 1639-1648. Bulletin KNOB, [S.l.], p. 58-71, apr. 2009. ISSN 2589-3343. Beschikbaar op: <https://journals.open.tudelft.nl/knob/article/view/vandenBurg58>. Datum gebruik: 06 aug. 2020 doi: https://doi.org/10.7480/knob.108.2009.2.155.