van Herwaarden, G.W.. " 100 jaar Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond; een beknopte beschrijving" Bulletin KNOB [Online], (1 oktober 1998)