van Haaften, C. (1990). Historische continuïteit en stadsontwikkeling (bijdragen aan de KNOB-studiedag 'Holland op zijn hoogst'): Historische structuuranalyse als deel van het ruimtelijk beleid. Bulletin KNOB, , 23. doi:10.7480/knob.89.1990.6.540