van Groningen, C., & Heijkoop, F. (2007). Vollenhoven. Het ontstaan van een lusthof op de Utrechtse Heuvelrug in de eerste helft van de negentiende eeuw. Bulletin KNOB, , 78-89. doi:10.7480/knob.106.2007.2.285