Verweij, M. 2006 aug 1. Sporadisch kleinood te Maastricht, een seinhuis naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn (1889-1983). Bulletin KNOB. [Online] :