Pantus, W. (2002). Van magnum opus tot patronaatsgebouw en weer terug.
 Problemen en oplossingen bij de restauratie van de Kleine Zaal van Concertgebouw
'De Vereeniging' te Nijmegen. Bulletin KNOB, , 56-68. doi:10.7480/knob.101.2002.2.318