Mulder, David. " Op Stadspeil in de polder: Wijk F in de Amsterdamse stadsuitbreiding. Over het ontstaan en de ontwikkeling van een buurtje in de Pijp" Bulletin KNOB [Online], (1 juni 2012)