Mulder, D. 2012 jun 1. Op Stadspeil in de polder: Wijk F in de Amsterdamse stadsuitbreiding. Over het ontstaan en de ontwikkeling van een buurtje in de Pijp. Bulletin KNOB. [Online] :