Michels, Joost. " De idee-fixe van 'oude' luister: het Vijf Kerken Restauratieplan voltooid" Bulletin KNOB [Online], (1 augustus 1991)