Hurx, M. 2009 feb 1. Architecten en gildedwang; vernieuwingen in de ontwerppraktijk in de vijftiende en zestiende eeuw?. Bulletin KNOB. [Online] :