Coppée, Carry. " Jan Mast, een Utrechtse beeldhouwer van grafmonumenten in de achttiende eeuw." Bulletin KNOB [Online], (2006): 172-192. Web. 22 jul. 2019