Brink, Trudi. " Spiegel voor stadsbestuur nader onderzocht; Over de schouw van Colijn de Nole in Kampen" Bulletin KNOB [Online], (1 november 2009)