Annema, W., & de Moor, G. (2006). Twee concept-bestekken uit 1538 voor de bouw van een kap op een kloosterkerk te IJsselstein. Bulletin KNOB, , 73-82. doi:10.7480/knob.105.2006.3.219