Scholten, Frits. " In de schaduw van Artus Quellinus. Opnieuw Gerrit Lambertsen van Cuilenborch" Bulletin KNOB [Online], (1 maart 2017)