Walda, Minke. " 'Daar het amoveren van gebouwen in deze dagen zo algemeen is'. Het stedelijk beleid inzake krimp in Hoorn en Enkhuizen in de lange achttiende eeuw." Bulletin KNOB [Online], (2016): 192-211. Web. 6 aug. 2020