de Vries, D. 2016 jun 1. Uit de schaduw van Hendrick de Keyser. Gerrit Lambertsen van Cuilenborch (1597-1657), beeldhouwer en bouwmeester. Bulletin KNOB. [Online] :