Vermeer, Gerrit. " Kwartiermakers in Amsterdam. Stedelijke instellingen als aanjagers van de ruimtelijke ontwikkeling, 1580-1880" Bulletin KNOB [Online], (1 maart 2016)