Adam, B. 2015 sep 1. Nederlandse houthandel op de Elbe in de zeventiende en achttiende eeuw. Bulletin KNOB. [Online] :