Lesger, Clé. " ‘Waar het volk is, is de nering’: Bewinkelingspatroon en winkelarchitectuur in Amsterdam, circa 1550-1850" Bulletin KNOB [Online], (1 juni 2015)