Redactie

Hoofdredactie

Dr. Marie-Thérèse van Thoor (Technische Universiteit Delft)

Redactie

Dr. Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Dr. Christian Betram (Universiteit van Amsterdam)
Dr. Noor Mens
Dr.ing. Steffen Nijhuis (Technische Universiteit Delft)
Dr. Freek Schmidt (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. Dr. Ir. Lara Schrijver (Universiteit Antwerpen)
Dr. Kees Somer (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Prof.dr. Gabri van Tussenbroek (Monumenten en Archeologie Amsterdam/Universiteit van Amsterdam)

Eindredactie

Els Brinkman

Vertaling

Robyn de Jong-Dalziel