Over dit tijdschrift

Serie titel

Bulletin KNOB

Focus en missie

Het Bulletin KNOB is sinds 1899 het tijdschrift van de KNOB. Het tijdschrift wordt sinds 2008 mede mogelijk gemaakt door de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Over de KNOB

Als oudste landelijke erfgoedorganisatie stimuleert de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling op het gebied van ruimtelijk erfgoed. Om die doelstelling te realiseren geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Daarnaast wordt jaarlijks een aantal studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen georganiseerd, vaak gecombineerd met excursies, en, wanneer mogelijk, in samenwerking met organisaties en universitaire instellingen, die zich met de genoemde vakgebieden bezighouden. Tevens stimuleert de KNOB jong academisch talent met de KNOB-stimuleringsprijs. Bezoek de website van de KNOB.

Over het Bulletin KNOB

Het Bulletin KNOB verschijnt vier maal per jaar. Het Bulletin is hét tijdschrift om artikelen te publiceren die op wetenschappelijk niveau de kennis op het terrein van archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten vergroten en verdiepen. De onafhankelijke redactie is verantwoordelijk voor het handhaven van dat wetenschappelijke niveau.

Het Bulletin KNOB heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een belangrijke kennisbron op het terrein van het culturele erfgoed en wordt als zodanig in binnen- en buitenland erkend. Het wetenschappelijke tijdschrift is peer-reviewed en geïndexeerd door Scopus.

Copyrights en publishing rights

Bulletin KNOB vraagt niet aan haar auteurs om hun copyright of publishing rights over te dragen.

Open Access Policy

Bulletin KNOB wordt uitgegeven onder een Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licentie. Het staat u vrij het werk te gebruiken, maar u moet het werk toeschrijven op de door de auteur of licentiegever aangegeven wijze (maar op geen enkele wijze die suggereert dat zij u of uw gebruik van het werk goedkeuren). De gemakkelijkste manier om naar een artikel te verwijzen is door de HOWTO CITE tool te gebruiken die u naast elk artikel in de rechter zijbalk vindt.

Article processing charges (APC)

Bulletin KNOB vraagt geen author processing charges.

Article submission charges

Bulletin KNOB vraagt geen article submission charges.

Archiving

Auteurs kunnen eigen versies archiveren van het werk dat zij aan Bulletin KNOB hebben verstrekt, inclusief de pdf-versie van het artikel (de zogenaamde publisher's version) die op deze website beschikbaar is. Auteurs zijn uitdrukkelijk vrij om het werk dat zij hebben ingediend te kopiëren en te herverdelen in elk medium of formaat en om het werk dat zij voor elk doel aan Bulletin KNOB hebben voorgelegd te remixen, te transformeren en daarop voort te bouwen.

Metadata

Bulletin KNOB geeft u het recht om de metatdata van het bulletin, de nummers en de afzonderlijke artikelen te gebruiken op basis van  de  Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) licencie. Dit betekent dat alle metadata van het Bulletin KNOB gebruik mogen worden door derden zonder enige beperking.

Publicatie ethiek

Redacteuren, auteurs en de uitgever commiteren zich aan de richtlijnen zoals deze ontwikkeld zijn door de Committee on Publication Ethics (COPE).

Review Proces

Bulletin KNOB is peer-reviewed. Binnengekomen voorstellen worden aan twee deskundigen ter beoordeling voorgelegd, die binnen twee maanden na ontvangst hun reactie, opmerkingen, advies en/of commentaar aan de hoofdredacteur bekend maken. Vervolgens neemt de hoofdredacteur contact op met de auteur en bespreekt de mogelijkheden tot plaatsing in het Bulletin.

Plagiaat

Bulletin KNOB controleert op plagiaat door middel van peer-review.

Boekbesprekingen

Boekbesprekingen worden op verzoek van de boekredacteur van het Bulletin KNOB geschreven en worden binnen drie maanden na ontvangst van het boek ingeleverd. Na plaatsing mag de recensent het boek houden en men heeft recht op twee overdrukken van het betreffende Bulletin. Slechts bij hoge uitzondering en alleen na overleg met de boekenredacteur, is het mogelijk een bespreking/recensie te leveren die meer dan 1500 woorden telt. Noten blijven achterwege. Een boekbespreking wordt vooafgegaan door de relevante gegevens van het boek in de volgorde: auteur, titel van het boek, plaats van uitgave en uitgever, datum, aantal pagina’s, aantal illustraties z/w en kleur, ISBN en prijs in EURO, en afgesloten met een witregel, gevolgd door de voorna(a) m(en) en achternaam van de recensent.

Bij een kritische, overwegend negatieve bespreking kan de boekredacteur de auteur van de publicatie gelegenheid geven een beknopte reactie te schrijven die dan samen met de recensie wordt geplaatst.

Potentiële recensenten kunnen zich met een voorstel tot het recenseren van een recent verschenen publicatie melden bij de redacteur recensies. Zie hiervoor het colofon in elk nummer van het Bulletin KNOB.

Indexering

Bulletin KNOB is geïndexeerd door:

ISSN

0166-0470 print

2589-3343 online

Uitgever

Bulletin KNOB wordt uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.

Open Access is verzorgd door TU Delft Open.