Samenspel corporatie en bouwer

Authors

  • Nicole Plasschaert Radboud Universiteit

DOI:

https://doi.org/10.7480/abe.19.14.4121

Abstract

Dit hoofdstuk gaat primair over de samenwerking tussen woningcorporatie en bouwer. De focus van woningcorporaties is door de herziening van de Woningwet met name op het goedkope en betaalbare segment komen te liggen, wat vraagt om betaalbare oplossingen van bouwers met een lagere kostprijs. De bouwsector staat echter bekend om verspillingen van geld en materiaal, weinig innovatie en lange bouwprocessen (Vrijhoef, 2011). Eén van de oorzaken van deze inefficiëntie is de vaak problematische relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (Tazelaar en Snijders, 2010; Vrijhoef, 2011; Venselaar, 2017). Om samenwerking te verbeteren, verspillingen te reduceren en kwaliteit te verhogen wordt ketensamenwerking gezien als veelbelovend alternatief (Bygballe et al., 2010; Vrijhoef, 2011; Eriksson, 2015).

Naast de samenwerking tussen corporatie en bouwer wordt ingegaan op de rol die ontwikkelaars zouden kunnen spelen. Als marktpartij kunnen zij een toegevoegde waarde hebben op inhoudelijk en financieel gebied, maar ook op het gebied van organisatie en marketing (Helleman, 2005; Kazemi et al, 2009; Gruis et al., 2009). Zij zouden de rol van intermediair tussen corporatie en bouwer op zich kunnen nemen en daarbij kennis en expertise kunnen inbrengen. Ontwikkelaars zouden bovendien de rol van gebiedsregisseur op zich kunnen nemen en grondposities kunnen inbrengen of ruilen met de corporatie.

Author Biography

Nicole Plasschaert, Radboud Universiteit

Nicole Plasschaert werd op 18 juni 1973 geboren in Nijmegen. In 1991 behaalde zij haar vwo-diploma aan het Canisius College Mater Deï in Nijmegen, waarna zij Bouwkunde ging studeren aan de Technische Universiteit Delft. Tijdens haar studie ging zij in 1996 in het kader van een Erasmus-uitwisseling een half jaar naar de École d’Architecture de Normandie in Rouen, Frankrijk. In 1997 studeerde Nicole af aan de Faculteit Bouwkunde bij de Vakgroep Bouwtechnologie. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op de toepassing van zonne-energie in de gebouwde omgeving en voerde zij uit bij Energieonderzoek Centrum Nederland. Aansluitend werkte zij voor een jaar bij Colt International als Product Engineer op het gebied van innovatieve gevelsystemen met zonnecellen.

Downloads

Published

2019-11-22