Theoretisch kader

Authors

  • Nicole Plasschaert Radboud Universiteit

DOI:

https://doi.org/10.7480/abe.19.14.4118

Abstract

Dit hoofdstuk behandelt de theoretische perspectieven die in dit onderzoek centraal staan. In paragraaf 3.1 wordt de theoretische achtergrond geschetst. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op het perspectief van de institutioneel-economische benadering. De context van onderhavig onderzoek kent een hoge mate van institutionalisering: de sterk gereguleerde woningmarkt enerzijds en de stringente wet- en regelgeving voor woningcorporaties als maatschappelijke onderneming anderzijds. Als gevolg van deze institutionalisering zijn met name woningcorporaties en de overheid belangrijke actoren die in de huidige situatie veel invloed hebben op de woningmarkt en de stedelijke vernieuwing.

In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op het andere perspectief dat centraal staat in dit onderzoek: de benadering van de zogenoemde ‘common-pool resources’, ofwel publiek goed. Vanuit de bijzondere rol van woningcorporaties als maatschappelijke onderneming pakken zij het probleem op van kwetsbare wijken in bestaand stedelijk gebied, waarin voorheen publiek werd ingegrepen. In het gedachtengoed van Ostrom (1990) kan het maatschappelijke probleem van de leefbaarheid in stedelijke vernieuwingswijken beschouwd worden als een ‘urban commons’ probleem, waarvoor een interventie gewenst is. Vanuit deze theoretische perspectieven is gekozen voor het zogenoemde Institutional Analysis and Development (IAD) framework van Elinor Ostrom als denkkader voor dit onderzoek, op basis waarvan de analyse van de onderzoeksresultaten plaatsvindt. In paragraaf 3.4 wordt het IAD framework nader toegelicht. Tot slot wordt in paragraaf 3.5 een korte samenvatting van het theoretische kader gegeven.

Author Biography

Nicole Plasschaert, Radboud Universiteit

Nicole Plasschaert werd op 18 juni 1973 geboren in Nijmegen. In 1991 behaalde zij haar vwo-diploma aan het Canisius College Mater Deï in Nijmegen, waarna zij Bouwkunde ging studeren aan de Technische Universiteit Delft. Tijdens haar studie ging zij in 1996 in het kader van een Erasmus-uitwisseling een half jaar naar de École d’Architecture de Normandie in Rouen, Frankrijk. In 1997 studeerde Nicole af aan de Faculteit Bouwkunde bij de Vakgroep Bouwtechnologie. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op de toepassing van zonne-energie in de gebouwde omgeving en voerde zij uit bij Energieonderzoek Centrum Nederland. Aansluitend werkte zij voor een jaar bij Colt International als Product Engineer op het gebied van innovatieve gevelsystemen met zonnecellen.

Downloads

Published

2019-11-22