Investeringen van corporaties in stedelijke vernieuwing

Authors

  • Nicole Plasschaert Radboud Universiteit

DOI:

https://doi.org/10.7480/abe.19.14.4117

Abstract

Dit hoofdstuk geeft de context weer van woningcorporaties in relatie tot de woningmarkt, stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling. Paragraaf 2.1 beschrijft de woningmarkt in Nederland. Paragraaf 2.2 gaat in op de rol van woningcorporaties en in paragraaf 2.3 komt de Woningwet aan bod. In paragraaf 2.4 wordt het begrip stedelijke vernieuwing gedefinieerd en worden de ontwikkelingen in stedelijke vernieuwing en beleid beschreven vanaf het naoorlogse wijkenbeleid tot aan de huidige wijkvernieuwing. Paragraaf 2.5 gaat in op investeringsstrategieën van woningcorporaties in stedelijke vernieuwing, waarna in paragraaf 2.6 de relatie wordt gelegd met stedelijke gebiedsontwikkeling. Aan de hand daarvan wordt afgebakend waar dit onderzoek zich op richt. Tot slot geeft paragraaf 2.7 een korte samenvatting en conclusies.

Author Biography

Nicole Plasschaert, Radboud Universiteit

Nicole Plasschaert werd op 18 juni 1973 geboren in Nijmegen. In 1991 behaalde zij haar vwo-diploma aan het Canisius College Mater Deï in Nijmegen, waarna zij Bouwkunde ging studeren aan de Technische Universiteit Delft. Tijdens haar studie ging zij in 1996 in het kader van een Erasmus-uitwisseling een half jaar naar de École d’Architecture de Normandie in Rouen, Frankrijk. In 1997 studeerde Nicole af aan de Faculteit Bouwkunde bij de Vakgroep Bouwtechnologie. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op de toepassing van zonne-energie in de gebouwde omgeving en voerde zij uit bij Energieonderzoek Centrum Nederland. Aansluitend werkte zij voor een jaar bij Colt International als Product Engineer op het gebied van innovatieve gevelsystemen met zonnecellen.

Downloads

Published

2019-11-22