Editorial Team

Editors

Dick van Gameren
Frederique van Andel
Dirk van den Heuvel
Olv Klijn
Annenies Kraaij
Paul Kuitenbrouwer
Harald Mooij
Pierijn van der Putt
Hans Teerds
Jurjen Zeinstra

Academic Board

Monique Eleb
Marc Glaudemans
Joan Ockman
Max Risselada

Advisory Board

Francine Houben
Frits van Dongen
Piet Vollaard
Ton Schaap
Han Michel

Copy editing

Gerda ten Cate
D’Laine Camp

Translation

Maria van Tol

Design

Joseph Plateau, Amsterdam

Publisher

Marcel Witvoet, nai010 publishers