(1)
Mars, H. Epithetische Apposities. SURE! 2015, 1.