Cyclisch leren en onderwijzen van woordenschat

  • Josien Boetje Hogeschool Utrecht

Abstract

Het woordenschatonderwijs Spaans op het Revius Doorn bereikte niet het gewenste effect dat leerlingen het aangereikte vocabulaire op middellange termijn onthouden en kunnen activeren. Om dit probleem aan te pakken werd een woordenschatcompetitie ontwikkeld en getest, waarbij leerlingen 4 weken beloond werden om buiten de lessen cyclisch te herhalen. Uit de productevaluatie bleek dat leerlingen: i) extra gemotiveerd waren om eerder met leren te beginnen, ii) meer op de middellange termijn onthielden (p<.01, d=0.76) en iii) meer zelfvertrouwen hadden voor spreek- (p<0.01, d=2.11) en schrijfvaardigheid (p=.07, d=.87). Het onderzoek kon echter niet aantonen dat leerlingen de daadwerkelijk beter konden toepassen.

How to Cite
BOETJE, Josien. Cyclisch leren en onderwijzen van woordenschat. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 4, nov. 2018. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/2827>. Date accessed: 14 aug. 2020. doi: https://doi.org/10.25609/sure.v4.2827.
Published
2018-11-09