Het verband tussen religie en interetnische solidariteit

een kwalitatieve studie onder orthodox-protestanten

Authors

  • Simon de Jong Universiteit Utrecht

DOI:

https://doi.org/10.25609/sure.v3.2523

Keywords:

Orthodox-protestantisme, horizontale identiteit, verticale identiteit, solidariteit, immigranten, micro- en macroniveau

Abstract

Het doel van deze verkennende studie was inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de religieuze identiteit van orthodox-protestanten en hun solidariteit met vluchtelingen. Door de multidimensionaliteit van hun religieuze identiteit hebben orthodox-protestanten een ambigue houding tegenover immigranten. Vanuit hun horizontale identiteit in brede zin, i.e. hun relatie tot medemensen, zijn zij op microniveau solidair met vluchtelingen. Op macroniveau bepleiten orthodox-protestanten echter restricties op het immigratiebeleid uit bezorgdheid wat een numerieke meerderheid van moslims zal betekenen voor de totstandkoming van hun horizontale identiteit in nauwe zin, i.e. hun relatie met medegelovigen, en hun verticale identiteit, i.e. hun relatie tot God.

Additional Files

Published

2017-12-05

How to Cite

Jong, S. de. (2017). Het verband tussen religie en interetnische solidariteit: een kwalitatieve studie onder orthodox-protestanten. Student Undergraduate Research E-Journal!, 3, 49–52. https://doi.org/10.25609/sure.v3.2523