Abū Qatāda al-Filasṭīnī versus IS: De ontwikkeling van een radicaal islamitisch geleerde

Authors

  • Bo van den Berg Radboud University Nijmegen

Abstract

Door middel van een literatuurstudie is inzicht verkregen in de ideeën van Abū Qatāda al-Filasṭīnī en met name hoe deze ideeën zich verhouden tot zijn standpunt ten aanzien van IS. Dit is voornamelijk onderzocht met behulp van wetenschappelijke literatuur en Arabischtalige krantenartikelen. Het is gebleken dat hij de strijd van IS tegen de mujahidīn verwerpt omdat hiermee verdeeldheid onder moslims veroorzaakt wordt terwijl het juist eenheid zou moeten nastreven. Volgens Abū Qatāda is IS zijn naam, Islamitische Staat, niet waardig en kan dus gezien worden als één van de interne vijanden van de islam die bestreden dient te worden.

References

“Abū Qatāda: “dā‘ish” ālit qatl wa-hadm.” [Abū Qatāda: “dā‘ish is een machine van moord en verwoesting] Al-Ḥayāt, 7 september 2014. Geraadpleegd op 04-05-2015, http://www.alhayat.com/Articles/4492465

Nesser, Petter. “Abū Qatāda and Palestine.” Die Welt des Islams 53 (2013); Pantucci, Raffaello. “Abu Qatada’s Comfortable British Jihad.” Terrorism Monitor 6 (2008); “Abu Qatada in Jordanië aangeklaagd voor terrorisme.” Volkskrant, 7 juli 2013. Geraadpleegd op 02-03-2015, http://www.volkskrant.nl/buitenland/abu-qatada-in-jordanie-aangeklaagd-voor-terrorisme~a3471820/ ; “Groot-Brittannië zet radicale moslimgeestelijke uit.” Volkskrant, 7 juli 2013. Geraadpleegd op 02-03-2015, http://www.volkskrant.nl/bu ; Malik, Shiv en Alice Su. “Abu Qatada cleared of terror charges by Jordan court and released from jail.’’ The Guardian, 24 september 2014. Geraadpleegd op 02-03-2015, http://www.theguardian.com/world/2014/sep/24/abu-qatada-cleared-terror-charges-jordan-court ; “Abu Qatada found not guilty by Jordan court of terror plot.’’ BBC. Geraadpleegd op 02-03-2015, http://www.bbc.com/news/uk-28033749itenland/groot-brittannie-zet-radicale-moslimgeestelijke-uit~a3471714/

Nesser, Petter. “Abū Qatāda and Palestine.” Die Welt des Islams 53 (2013).

Wagemakers, Joas. “De Ideologische Onderbouwing van de Islamitische Staat.” ZemZem 2 (2014) 6-10; Hashim, Ahmed S. “The Islamic State: From al-Qaeda Affiliate to Caliphate.” Middle East Policy 21:4 (2014): 69-83; Ṣamādī, Tamir al-. “‘Amman: “Abu Qatada’’ yad‘ū fī jalsat muḥākamatihi ’ila ṭā‘at al-Ẓawāhirī wa-waḥdat “dā‘ish’’ wa-“l-nuṣra’’.” [Abū Qatāda

verkondigt in een zitting van zijn berechting gehoorzaamheid aan al-Ẓawāhirī en eenheid van ‘‘dā‘ish’’ en ‘‘al-nuṣra’’] Al-Ḥayāt, 25 december 2013; Ṣamādī, Tāmir al-. “Abū Qatāda li-“l-Ḥayāt”: Farḍ al-jizya fī Sūriya “ghayr jāʾiz” wa-uʾayyidu muhlat al-Jawlānī.” [Abū Qatāda tegen “al-Ḥayāt”: het opleggen van de jizya in Syrië is niet toegestaan en ik ondersteun de termijn van al-Jawlānī] Al-Ḥayāt, 27 februari 2014. Geraadpleegd op 05-05-2015, http://alhayat.com/Articles/789112; “Sheikh Abu Qatada urges from courtroom Syrian Mujahideen to abandon disagreements and unite,” Kavkazcenter.com, onbekende datum. Geraadpleegd op 05-05-2015, http://www.kavkazcenter.com/eng/content/2013/12/27/18716.shtml; Rummān, Rā’id. “Abū Qatāda yuḥaddidu bi-muqāṭaʿat al-muḥākama.” [Abū Qatāda dreigt de berechting te boycotten] Al-Sabīl, 16 januari 2014. Geraadpleegd op 04-05-2015, http://www.assabeel.net/local/item/21569-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9; “Abū Qatādā “Yumahhid liṣudūr al-fatwā al-jadīda wa-murāqibūna yatawaqa‘ūna ’inqisāman bayna ṣufūf at-tayār”.” [Abū Qatādā “bereidt zich voor op een nieuwe fatwa en de controleurs voorzien een scheuring tussen de groepen van de stroming”] Al-Ghad, 4 februari 2014; “Abu Qatada Interview part 2 of 3.” YouTube, 9 maart 2015. Geraadpleegd op 04-05-2015, https://www.youtube.com/watch?v=G6eL4H7PKIA; “Abu Qatada Interview part 3 of 3.” YouTube, 17 maart. Geraadpleegd op 04-05-2015, https://www.youtube.com/watch?v=fCUxqw2uCcM; “Abū Qatāda yaḥuḍḍu ’amīr “dāʿish” ʿalā l-inḍiwāʾ taḥta “jabhat al-nuṣra” wa-waqf al-iqtitāl.” [Abū Qatāda maant de bevelhebber van “dā‘ish” aan om samen onder de naam “Jabhat al-Nuṣra” verder te gaan en te stoppen met de strijd] Al-Ḥayāt, 16 januari 2014; “‘Abū Qatāda’ yanṣaḥu l-Jawlānī bi-l-tarājuʿ ʿan Iʿlān qitāl ‘dāʿish’.” [“Abū Qatāda” adviseert al-Jawlānī om de verklaring van de strijd met “dā‘ish” terug te trekken] ʿAmmūn News, 28 februari 2014. Geraadpleegd op 05-05-2015, www.ammonnews.net/print.aspx?articleno=184552; “Abū Qatāda al-Filasṭīnī: “dā‘ish” lam yakūnū yawman minnā wa lā naḥnu minhum bal hum ’aswā’u min al-khawārij.” [Abū Qatāda al-Filasṭīnī: “dā‘ish” was nooit van ons of wij van hem, maar zij zijn nog slechter als khawārij] Al-Islāmiyūn, 16 mei 2014. Geraadpleegd op 04-05-2015, http://www.islamion.com/post.php?post=14726; “Abū Qatāda: al-ṣaḥafī raṣūl lā yajūzū zabḥuh.” [Abū Qatāda: de journalist is een gezant die je niet mag doden] As-Sabīl, 7 september 2014. Geraadpleegd op 04-05-2015, http://www.assabeel.net/local/item/62698; “Abū Qatāda: “dā‘ish” ālit qatl wa-hadm.”

Published

2015-11-20

How to Cite

van den Berg, B. (2015). Abū Qatāda al-Filasṭīnī versus IS: De ontwikkeling van een radicaal islamitisch geleerde. Student Undergraduate Research E-Journal!, 1. Retrieved from https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/1084

Issue

Section

Economics & Social Sciences