Privacy: meer terugtrekken of juist verschijnen

  • Laurine Blonk University of Humanistic Studies

Abstract

De waarde of functie van privacy is een maatschappelijk vraagstuk geworden door recente technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op instituties. Traditioneel wordt privacy gezien als een vorm van bescherming. Aan de hand van een vergelijking tussen twee perspectieven op privacy wil ik het maatschappelijk debat opnieuw definieren. De vraag is niet wie of wat privacy zou kunnen beschermen, maar wat we zien als een goed en volwaardig leven. Is dat een leven in de commune of het klooster, of in de spotlights van de publieke ruimte?

References

1. Arendt, Hannah (1958). The Human Condition. Second edition. Chicago: University of Chicago Press (uitgegeven in 1998)

2. Baghai, K. (2011). Privacy as a Human Right: A Sociological Theory. In: Sociology 46(5) p. 951-965

3. Berlin, Isaiah (1958). Two concepts of liberty. In: Isaiah Berlin (1969). Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press
4. Borren, Marieke (2010). Amor mundi: Hannah Arendt’s political phenomenology of world. Doctoral dissertation. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam

5. Cate, F.; P. Cullen & V. Mayer-Schönberger (2014). Data Protection Principles for the 21st century: Revising the 1980 OESO guidelines. Van: http://www.oii.ox.ac.uk/publications/Data_Protection_Principles_for_the_21st_Century.pdf

6. Coll, Sami (2014). Power, knowledge, and the subjects of privacy: understanding privacy as the ally of surveillance. In: Information, Communication & Society 4, p. 1-14

7. Cohen, Julie (2013). What privacy is for. Privacy Self-Management and the Consent Dilemma. In: Harvard Law Review 126(7). P. 1904-1933

8. Giddens, Anthony (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press

9. Giroux, H. (2014). Totalitarian Paranoia in the Post-Orwellian Surveillance State. In: Cultural Studies 28, p. 1-33

10. Habermas, Jürgen (1985). The Theory of Communicative Action, Volume 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Boston: Beacon Press

11. Hallinan, D.; M. Friedewald & P. McCarthy (2012). Citizens’ perceptions of data protection and privacy in Europe. In: Computer law & security review 28, p. 263-272

12. Han, Byung-Chul (2012). De transparante samenleving. Amsterdam: Gennep B.V. Vertaald uit het Duits. Oorspronkelijke titel: Han, Byung-Chul (2012) Transparenzgesellschaft. Berlijn: Matthes & Seitz

13. Kool, Linda; Jelte Timmer & Rinie van Est (2015). De datagedreven samenleving. Achtergrondstudie. Den Haag: Rathenau Instituut

14. Podesta, J.; P. Pritzker; E. Moniz; J. Holdren & J. Zients (2014). Big Data: Seizing opportunities, preserving values. Washington: Executive Office of the President

15. Power, Michael (1999). The Audit Society. Rituals Of Verification. Oxford: Oxford University Press

16. Rengel, Alexandra (2013). Privacy in the 21th century. Leiden: Nijhoff.

17. Sarat, Austin (2014) (red). A World without Privacy. What Law Can and Should Do. Cambridge: Cambridge University Press

18. Schoeman, Ferdinand (1984) (red). Philosophical Dimensions of Privacy. An Anthology. Cambridge: Cambridge University Press

19. Solove, Daniel (2007). “I’ve Got Nothing to Hide” and Other Misunderstandings of Privacy. In: San Diego Law Review 44, p. 745-757

20. Stalder, F. (2010). Autonomy and control in the era of post-privacy. In: Open 19. Beyond privacy: New notions of the private and public domains. Amsterdam: SKOR, p. 81-83

21. Vedder, Anton; J.G.L. van der Wees; Bert Jaap Koops & Paul de Hert (2007). Van privacyparadijs tot controlestaat? Misdaad- en terreurbestrijding in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw. Den Haag: Rathenau Instituut
How to Cite
BLONK, Laurine. Privacy: meer terugtrekken of juist verschijnen. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 1, nov. 2015. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/1082>. Date accessed: 20 oct. 2020.
Published
2015-11-20