Modelering en simulering van een industriële reactor voor de productie van biodiesel

Authors

  • Jolien Stevens Ghent University
  • Sofie Verstichelen Ghent University
  • Nicolas Willekens Ghent University
  • Stijn Van Auwenis Ghent University

Abstract

Een industrieel reactormodel voor de transesterificatie van methanol en ethylacetaat werd ontwikkeld, vertrekkende van laboschaalexperimenten en kinetische modellering. Bepaalde fenomenen die verwaarloosbaar zijn op laboschaal, zijn dat niet meer op industriële schaal waardoor het niet mogelijk is laboschaalresultaten ‘op te blazen’ naar industriële schaal. In eerste instantie wordt experimentele informatie verkregen over het (transiënte) stromingsgedrag in de laboreactor. Vervolgens wordt de reactiekinetiek bepaald waarna met behulp van de verkregen experimentele data en bijkomende effecten op industriële schaal het reactormodel wordt geconstrueerd. Hiermee wordt de invloed van verschillende reactiecondities en reactoreigenschappen bepaald op de conversie van methanol en ethylacetaat tijdens transesterificatie.

References

Evelien Van de Steene, Jeriffa De Clercq., Joris W.

Thybaut, Ion-exchange resin catalyzed

transesterification of ethyl acetate with methanol: Gel

versus macroporous resins. Chemical Engineering

Journal, 2014. 242: p. 170-179.

D'hondt, B., Transesterificatie van ethylacetaat met

methanol: modelgebaseerde katalysatoroptimalisatie.

Published

2015-11-20

How to Cite

Stevens, J., Verstichelen, S., Willekens, N., & Van Auwenis, S. (2015). Modelering en simulering van een industriële reactor voor de productie van biodiesel. Student Undergraduate Research E-Journal!, 1. Retrieved from https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/1079

Issue

Section

Economics & Social Sciences