Modelering en simulering van een industriële reactor voor de productie van biodiesel

  • Jolien Stevens Ghent University
  • Sofie Verstichelen Ghent University
  • Nicolas Willekens Ghent University
  • Stijn Van Auwenis Ghent University

Abstract

Een industrieel reactormodel voor de transesterificatie van methanol en ethylacetaat werd ontwikkeld, vertrekkende van laboschaalexperimenten en kinetische modellering. Bepaalde fenomenen die verwaarloosbaar zijn op laboschaal, zijn dat niet meer op industriële schaal waardoor het niet mogelijk is laboschaalresultaten ‘op te blazen’ naar industriële schaal. In eerste instantie wordt experimentele informatie verkregen over het (transiënte) stromingsgedrag in de laboreactor. Vervolgens wordt de reactiekinetiek bepaald waarna met behulp van de verkregen experimentele data en bijkomende effecten op industriële schaal het reactormodel wordt geconstrueerd. Hiermee wordt de invloed van verschillende reactiecondities en reactoreigenschappen bepaald op de conversie van methanol en ethylacetaat tijdens transesterificatie.

References

1. Evelien Van de Steene, Jeriffa De Clercq., Joris W.
Thybaut, Ion-exchange resin catalyzed
transesterification of ethyl acetate with methanol: Gel
versus macroporous resins. Chemical Engineering
Journal, 2014. 242: p. 170-179.

2. D'hondt, B., Transesterificatie van ethylacetaat met
methanol: modelgebaseerde katalysatoroptimalisatie.
2010
How to Cite
STEVENS, Jolien et al. Modelering en simulering van een industriële reactor voor de productie van biodiesel. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 1, nov. 2015. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/1079>. Date accessed: 20 oct. 2020.
Published
2015-11-20