Ontwikkelingshulp: Dood of Levend? Empirische evaluatie van de beweringen van Dambisa Moyo

  • Anne van der Kolk Leiden University

Abstract

Ontwikkelingshulp verstoort het vormen van effectief overheidsbeleid in ontwikkelingslanden. Dat stelt de Zambiaanse Oxford-econoom Dambisa Moyo in haar boek Dead Aid. Ontwikkelingshulp zorgt namelijk voor corruptie, verkleining van de middenklasse en civil society, politieke instabiliteit en afname van sociaal kapitaal. Ondanks dat dit boek onderdeel is van een veelbesproken discussie, is deze theorie nog niet empirisch onderzocht. Dit onderzoek probeert een empirische onderbouwing te geven aan de effecten van ontwikkelingshulp op beleidsvorming zoals beschreven in Dead Aid. Uit regressie-analyses blijkt dat ontwikkelingshulp een verband heeft met meer corruptie en een afname van sociaal kapitaal en politieke stabiliteit.

References

1. Ahluwalia, M.S. (1976) “Inequality, Poverty and
Development”, Journal of Development
Economics, (3), pp. 307–342

2. Berggren, N., H. Jordahl (2006) “Free to Trust:
Economic Freedom and Social Capital”,
KYKLOS, 59(2), pp. 141–169

3. Burnside, C., D. Dollar (2000) “Aid, Policies and
Growth”, American Economic Review, 90(4), pp.
847–868

4. Chang, C.C., E. Fernandez-Aries, L. Serven
(1998) Measuring Aid Flows: a New Approach,
Working Paper 387, Washington D.C.: Inter-
American Development Bank

5. Charron, N. (2011) “Exploring the impact of
foreign aid on corruption: has the ‘anti-corruption
movement’ been effective?”, The Developing
Economies, 49(1), pp. 66–88

6. Chenery, H., M.S. Ahluwalia, C.L.G. Bell, J.H.
Duloy, R. Jolly (1974) Redistribution with
Growth, Washington: Oxford University Press

7. Ear, S. (2007) “Does Aid Dependence Worsen
Governance?”, International Public Management
Journal, 10(3), pp. 259–286

8. Easterly, W. (2001) “The Middle Class
Consensus and Economic Development”, Journal
of Economic Growth, 6(4), pp. 317–335

9. Easterly, W. (2009) The White Man’s Burden,
Oxford: Oxford University Press

10. Haan, de, A. (2009) How the Aid Industry Works:
an introduction to international development,
Sterling: Kumarian Press

11. Hansen, H., F. Tarp (2000) “Aid Effectiveness
Disputed”, Journal of International Development,
12(3), pp. 375–398

12. Heritage Foundation (2014) Economic Freedom
Index 2014, www.heritage.org/index (data
gedownload op: 23-04-2014)

13. Kaufmann, D., A. Kraay, M. Mastruzzi (2009)
“Governance Matters VIII: Aggregate and
Individual Governance Indicators 1996–2008”,
Policy Research Paper 4978, World Bank

14. Knack, S. (2001) “Aid Dependence and the
Quality of Governance: Cross-Country Empirical
Tests”, Southern Economic Journal, 67(2), pp.
310–329

15. Lipton, M. (1977) Why Poor People Stay Poor:
Urban Bias in World Development, London:
Temple Smith

16. Moyo, D. (2009) Dead Aid: why aid is not
working and how there is another way for Africa,
London: Penguin Books

17. Ravallion, M. (2010) “The Developing World’s
Bulging (but Vulnerable) Middle Class”, World
Development, 38(4), pp. 445–454

18. Roodman, D. (2007) “The Anarchy of Numbers:
Aid, Development and Cross-Country Empirics”,
The World Bank Economic Review, 21(4), pp.
255–277

19. Sachs, J. (2004) The End of Poverty, London:
Penguin Books

20. Sarkees, M.R., F. Wayman (2010) Resort to War:
1816–2007, CQ Press

21. Stockemer, B. LaMontagne, J. Charrette (2011)
“Panacea, placebo, or poison? The impact of
development aid on growth”, Canadian Journal
of Development Studies, 32(1), pp. 3–16

22. Woolcock, M. (1998) “Social capital and
economic development: Toward a theoretical
synthesis and policy framework”, Theory and
Society, 27(2), pp. 151–208

23. World Bank (2014) World Bank Data,
data.worldbank.org (data gedownload op: 23-04-
2014)
How to Cite
VAN DER KOLK, Anne. Ontwikkelingshulp: Dood of Levend? Empirische evaluatie van de beweringen van Dambisa Moyo. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 1, nov. 2015. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/1062>. Date accessed: 20 oct. 2020.
Published
2015-11-20