Eigendomsrecht: op de grens van mensenrechten en privaatrecht

  • Aydan Figaroa Utrecht University

Abstract

Mensenrechten: rechten die inherent zijn aan alle personen, ongeacht hun nationaliteit, verblijfplaats, geslacht, nationale of etnische achtergrond, kleur, religie, taal, seksuele voorkeur of elke andere status. Deze mensenrechten, ook wel fundamentele rechten genoemd, worden veelal geassocieerd met natuurlijke personen: personen als u en ik met een beschermingswaardige natuur. Een combinatie van deze fundamentele rechten en het ondernemingsrecht, dat zich voornamelijk toespitst op rechtspersonen, is dan ook niet makkelijk voor te stellen. Echter, wanneer we echter kijken naar een juridische en rechtsfilosofische grondslag, lijken deze fundamentele rechten als bijvoorbeeld het recht op eigendom ook te zijn toebedeeld aan rechtspersonen.

References

1. Bovens, M.A.P., ‘Hebben rechtspersonen morele plichten en fundamentele rechten?’. Ars Aequi, 1998, 47, 7/8, p. 651-659

2. Rijpkema, P., De person op de grenzen van het recht (oratie Amsterdam UvA), Amsterdam: Vossiuspers 2010

3. Schild, A.J.P., De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2012

4. Sewnandan Mishre, A.J., ‘Het belang van het Europees Verdrag tot de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden voor rechtspersonen’, Vennootschap&Onderneming 2012, afl. 10, p. 165-168

5. Timmerman, L., ‘Hebben rechtspersonen mensenrechten?’ in: Rechtspleging in het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwe 1997, p. 43-54

6. Vande Lanotte, J., Haeck, Y., Handboek EVRM deel 1 – Algemene beginselen, Antwerpen: Intersentia 2005

7. Visser P.A., Stegeman, R.F.A., De ontmanteling van beschermingsconstructies (Nyenrode Research Paper no. 11-03), 2011
How to Cite
FIGAROA, Aydan. Eigendomsrecht: op de grens van mensenrechten en privaatrecht. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 1, nov. 2015. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/1056>. Date accessed: 20 oct. 2020.
Published
2015-11-20