Eigendomsrecht: op de grens van mensenrechten en privaatrecht

Authors

  • Aydan Figaroa Utrecht University

Abstract

Mensenrechten: rechten die inherent zijn aan alle personen, ongeacht hun nationaliteit, verblijfplaats, geslacht, nationale of etnische achtergrond, kleur, religie, taal, seksuele voorkeur of elke andere status. Deze mensenrechten, ook wel fundamentele rechten genoemd, worden veelal geassocieerd met natuurlijke personen: personen als u en ik met een beschermingswaardige natuur. Een combinatie van deze fundamentele rechten en het ondernemingsrecht, dat zich voornamelijk toespitst op rechtspersonen, is dan ook niet makkelijk voor te stellen. Echter, wanneer we echter kijken naar een juridische en rechtsfilosofische grondslag, lijken deze fundamentele rechten als bijvoorbeeld het recht op eigendom ook te zijn toebedeeld aan rechtspersonen.

References

Bovens, M.A.P., ‘Hebben rechtspersonen morele plichten en fundamentele rechten?’. Ars Aequi, 1998, 47, 7/8, p. 651-659

Rijpkema, P., De person op de grenzen van het recht (oratie Amsterdam UvA), Amsterdam: Vossiuspers 2010

Schild, A.J.P., De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2012

Sewnandan Mishre, A.J., ‘Het belang van het Europees Verdrag tot de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden voor rechtspersonen’, Vennootschap&Onderneming 2012, afl. 10, p. 165-168

Timmerman, L., ‘Hebben rechtspersonen mensenrechten?’ in: Rechtspleging in het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwe 1997, p. 43-54

Vande Lanotte, J., Haeck, Y., Handboek EVRM deel 1 – Algemene beginselen, Antwerpen: Intersentia 2005

Visser P.A., Stegeman, R.F.A., De ontmanteling van beschermingsconstructies (Nyenrode Research Paper no. 11-03), 2011

Published

2015-11-20

How to Cite

Figaroa, A. (2015). Eigendomsrecht: op de grens van mensenrechten en privaatrecht. Student Undergraduate Research E-Journal!, 1. Retrieved from https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/1056

Issue

Section

Economics & Social Sciences