Studie van furfuralomzetting op zure en basische katalysatoren

  • Sander D'Hondt Ghent University
  • Victor De Saegher Ghent University
  • Stef De Wilde Ghent University
  • Giovanni Pieters Ghent University

Abstract

De aldolcondensatie van furfural en aceton is een veelbelovende reactie voor de productie van duurzame, alternatieve chemicaliën en brandstoffen. Deze reactie kan zowel door zuren als basen gekatalyseerd worden. Dit werk omvat een vergelijkende studie voor het gedrag van 5 verschillende katalysatoren: 4 zeolieten en de op silica geënte amines. 
De verkregen experimentele data werden gebruikt als input voor een kinetisch model waarvan de parameters geschat werden, zowel voor de zure als de basische katalysatoren.

Author Biographies

Victor De Saegher, Ghent University
Laboratorium voor Chemische Technologie
Stef De Wilde, Ghent University
Laboratorium voor Chemische Technologie
Giovanni Pieters, Ghent University
Laboratorium voor Chemische Technologie
How to Cite
D'HONDT, Sander et al. Studie van furfuralomzetting op zure en basische katalysatoren. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 1, nov. 2015. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/1055>. Date accessed: 20 oct. 2020.
Published
2015-11-20