Epithetische apposities

Authors

  • Hannah Mars University of Groningen

Abstract

Epithetische apposities worden vergeleken met attribu-tieve nominale apposities en parenthetische depictieven wat betreft hun gedrag, distributie, vereiste vorm en status van het anker en relatie met constituenten in de gastheerzin. Het blijkt dat epithetische apposities en parenthetische depictieven een vrijere distributie hebben dan nominale apposities. De belangrijkste conclusie is dan ook dat epithetische apposities niet alleen dezelfde distributie maar vermoedelijk ook een vergelijkbare onderliggende constructie hebben als parenthetische depictieven, en dat ze zodoende bestaan uit een niet-uitgesproken pronomen PRO plus het epitheton. Boven-dien blijken de beperkingen op de distributie van apposi-ties niet zozeer syntactisch maar eerder pragmatisch van aard.

References

Dehé, N. (2014). Parentheticals in spoken English. The syntax-prosody relation. Cambridge: Cambridge University Press.

Kluck, M., Ott, D. & De Vries, M. (2014). Incomplete parenthesis: an overview. In M. Kluck, D. Ott & M. de Vries (Eds.), Parenthesis and ellipsis. Cross-linguistic and theoretical perspectives (pp. 1-21). Berlin: De Gruyter/ Mouton.

Griffiths, J. (2015). On appositives. Ph.D. dissertation, University of Groningen (2015). (LOT Dissertation Series 389).

Kluck, M. (2015). On representing anchored parentheses in syntax. In A. Trotzke, J. Bayer (Eds.), Syntactic complexity across interfaces (pp. 107-136). Berlin: De Gruyter/Mouton.

Heringa, H. (2011b). Appositional constructions. Ph.D. dissertation, University of Groningen (2012). (LOT Dissertation Series 294).

De Groot, C. (2008). Depictive secondary predication in Hungarian. In Schroeder, C., Hentschel, G. & Broeder, W. (Eds.), Secondary predicates in eastern European languages and beyond (pp. 69-96). Oldenburg.

Heringa, H. (2010). Depictives and the word orders of English and Dutch. In J.W. Zwart & M. de Vries (Eds.), Structure preserved, studies in syntax for Jan Koster (pp. 157-165). Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Müller-Bardey, T. (2005). Adverbials and depictives as restrictors. In Himmelmann, N.P. & Schultze-Berndt, E.F. (Eds.), Secondary Predication and Adverbial Modification: The Typology of Depictives (pp. 107- 140). Oxford: Oxford University Press.

Schultze-Berndt, E. & Himmelmann, N.P. (2004). Depictive secondary predicates in crosslinguistic perspective. Linguistic typology 8, 59-131.

Schultze-Berndt, E. & Himmelmann, N.P. (2005). Secondary predication and adverbial modification: the typology of depictives. Oxford University Press.

Corazza, E. (2005). On epithets qua attributive anaphors. Journal of linguistics 41(1): 1-32.

Dubinsky, S. & Hamilton, R. (1998). Epithets as antilogophoric pronouns. Linguistic Inquiry 29(4), 685-693.

Jackendoff, R.S. (1969). Some rules of semantic

interpretation for English. Ph.D dissertation, MIT (1969).

Jackendoff, R.S. (1972). Semantic interpretation in generative grammar. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Patel-Grosz, P. (2014). Epithets as de re pronouns. Empirical issues in syntax and semantics 10, 91-106.

Postal, P.M. (1972). Pronominal epithets and similar items. Foundations of language 9:2, 246-248.

Kavalova, Y. (2007). And-parenthetical clauses. In N. Dehé & Y. Kavalova (Eds.), Parentheticals (pp. 145- 172). Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. (Linguistik Aktuell/Linguistics Today 106).

Heringa, H. (2011a). A multidominance approach to appositional constructions. Lingua 122, 554-581.

De Vries, M. (2007). Invisible constituents? Parentheses as B-merged adverbial phrases. In N. Dehé & Y. Kavalova (Eds.), Parentheticals (pp. 203-234). Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. (Linguistik Aktuell/Linguistics Today 106).

Published

2015-11-20

How to Cite

Mars, H. (2015). Epithetische apposities. Student Undergraduate Research E-Journal!, 1. Retrieved from https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/1053

Issue

Section

Economics & Social Sciences