'...Wees enkel weer die goede en lieve moeder voor mij...'

Authors

  • Ceciel Beneken Kolmer Radboud University Nijmegen

Abstract

Aan de hand van drie karakteristieke Spaanse thema’s, - Honor, Quijotismo en Machismo/Donjuanismo – wordt onderzocht of persoonlijk biografische omstandigheden een rol hebben gespeeld in het vrouwbeeld van Ignatius van Loyola en zodoende van invloed zijn geweest op zijn verbod tot het oprichten van een vrouwelijke jezuïetenorde. Het resultaat van dit literair onderzoek trekt de legitimatie van het ontbreken van een vrouwelijke tak in twijfel. Als 'bijvangst' rechtvaardigt deze conclusie bovendien verder onderzoek naar persoonlijk biografische omstandigheden van beslissers die ‘eeuwig geldende regels’ uitvaardigen. Met name voor vrouwen zou dit deuren kunnen openen binnen de katholieke kerk.

Author Biography

Ceciel Beneken Kolmer, Radboud University Nijmegen

Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

References

ALBORG, Juan Luis, Historia de la Literatura

Española I, Edad Media y Renacimiento. Madrid:

Editorial Gredos, 1981.

ALBORG, Juan Luis, Historia de la Literatura

Española II, Época Barroca. Madrid: Editorial

Gredos, 1983.

BEVANS, Stephen en SCHROEDER, Roger P,

Constants in Context, A Theology of Mission for

Today. Maryknoll, New York: Orbis Books,

BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, La percepción

jesuítica de la mujer (siglos XVI-XVIII).

Investigaciones históricas, 25, 2005, 85-116

Cervantes, Miguel de, El ingenioso hidalgo Don

Quijote de la Mancha, Vol I y II. Edición,

introducción y notas de Luis Andrés Murillo.

Mardrid: Clásicos Castalia, 1978.

Cervantes, Miguel de, De vernuftige edelman Don

Quichot van de Mancha, Dl I en II, vert. Barber

van de Pol. Amsterdam: Atheneum-Polak en van

Gennep, 2002.

Deyermond, Alan D., Historia de la Literatura

Española – La Edad Media. Barcelona: Editorial

Ariel, 1979.

Feld, Helmut, Ignatius von Loyola, Gründer des

Jesuitenordens. Köln: Böhlau Verlag, 2006.

García Mateo, Rogelio, Don Quijote de la

Mancha e Iñigo de Loyola en Unamuno según la

‘Vida de Don Quijote y Sancho’, Actas del III

Coloquio Internacional de la Asociación de

Cervantistas: Alcalá de Henares, 12-16 de

noviembre, 1990 (Barcelona: Editorial Anthropos,

p 127-141.

García Villoslada, Ricardo, San Ignacio de

Loyola, Nueva Biografía. Madrid: Biblioteca de

Autores Cristianos, 1986.

Ignacio de Loyola, El Relato del Pelegrino.

Barcelona: Editorial Labor S.A., 1973.

Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales.

Barcelona: Ediciones Linkgua, 2007.

Ignatius van Loyola, Het verhaal van de pelgrim:

autobiografie, ingeleid, vertaald en van

aantekeningen voorzien door Christof van

Buijtenen. Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer,

Ignatius van Loyola, Geestelijke Oefeningen en

Geestelijk Dagboek, ingeleid en vertaald door Piet

Penning de Vries. Amsterdam en Tielt: Lannoo,

Juan Luis Vives, De institutione Feminae

Christianae “La formación de la mujer cristiana’,

Introducción, traducción y notas por Joaquín

Beltrán Serra. Valencia: Ajuntament de Valencia,

Meissner, William W., Ignatius of Loyola, The

Psychology of a Saint. London en New Haven:

Yale University Press, 1992.

Pedro de Rivadeneira, Vida del bienaventurado

Padre Ignacio de Loyola, fundador de la Religión

de la compañia de Jesus. Madrid: Administración

del Apostolado de la Prensa, 1920.

Rahner, Hugo, Ignatius van Loyola. Nederlandse

bewerking van Fr. van Bladel s.j. Brugge: Desclée

de Brouwer, 1955.

Rahner, Hugo, Ignatius von Loyola, Briefwechsel

mit Frauen. Freiburg: Herder Verlag, 1955.

Strasser, Ulrike, State of Virginity, Gender,

Religion, and Politics in an Early Modern

Catholic State, Michigan: University of Michigan

Press, 2004.

Tellechea Idígoras, José Ignacio, Ignacio de

Loyola, solo y a pie. Salamanca: Ediciones

Sígueme, 2002.

Unamuno, Miguel de, Our Lord Don Quixote, The

life of Don Quixote and Sancho with Related

Essays. Transl. by Anthony Kerrigan, introduction

by Walter Starkie. Bollingen Series LXXXV.3.

New York: Princeton University Press, 1967.

Valero Agúndez, Urbano, Mujeres Ignacianas.

Santander: Sal Terrae, 2011.

http://es.scribd.com/doc/139837601/Mujeres-

Ignacianas-pdf#scribd

Wilson, Edward M. en Moir, Duncan, Historia de

la Literatura Española, Siglo de Oro: Teatro.

Barcelona: Editorial Ariel, 1979.

Worcester, Thomas, The Cambridge Companion

to the Jesuits, Cambridge: University Press, 2008.

Published

2015-11-20

How to Cite

Beneken Kolmer, C. (2015). ’.Wees enkel weer die goede en lieve moeder voor mij.’. Student Undergraduate Research E-Journal!, 1. Retrieved from https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/1029

Issue

Section

Economics & Social Sciences