De politieke macht van de culturele elite

  • Thijs de Boer Utrecht University

Abstract

Door de veranderende rol van de overheid groeit de macht van de burger bij beleidsvorming en ontstaan nieuwe vormen van politieke participatie waarbij burger en overheid op gelijkwaardig niveau interacteren. Vooral de hoogopgeleide culturele elite profiteert hiervan, doordat zij beschikken over de ‘juiste’ taal, smaak en cultuur. De sociale afstand ten gevolge van de ongelijke verdeling van cultureel kapitaal wordt zo gereproduceerd in een ongelijke verdeling van politieke macht. Dit schaadt de kwaliteit van de representatieve democratie omdat de culturele elite andere politieke voorkeuren heeft. De culturele elite is iets meer tolerant en heeft een voorkeur voor groene, alternatieve en libertaire politieke partijen.

How to Cite
DE BOER, Thijs. De politieke macht van de culturele elite. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 1, nov. 2015. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/1026>. Date accessed: 20 oct. 2020.
Published
2015-11-20