Landscape policy and visual landscape assessment – The Province of Noord-Holland as a case study

  • Steffen Nijhuis TU Delft, Architecture and the Built Environment
  • Miranda Reitsma Province of Noord-Holland

Abstract

Spatial quality is a key element in landscape policy of the province of Noord-Holland in the Netherlands. Visual attributes such as spaciousness, openness, and landscape enclosure are considered as constituent elements of spatial quality and play a crucial role in comprehending and defining landscape identity. This article introduces a landscape planning and design oriented approach towards landscape physiognomic issues in order to describe, protect and develop the visual landscape. Expert knowledge and advanced spatial research methods and techniques are combined in a landscape physiognomic framework for landscape policy, planning and design. This framework is recently employed by the provincial authority and is adopted in the Structural Concept of Noord-Holland 2040.

In the presented approach the application of the visual attributes through GIS resulted in an integral landscape physiognomic framework for spatial planning and design. This framework addresses three different scales of physiognomic research: scale of the province, scale of the landscape unit, and scale of the observer. Grid-based and viewshed-based methods are employed in order to comprehend and connect these conceptual and perceptual spaces. This planning and design oriented approach offered the provincial authority a framework for managing and monitoring the visual landscape and is recently adopted in the structural concept of Noord-Holland. The article addresses the theoretical, methodological and technical foundations, as well as its implication for landscape policy of the provincial authority.

References

Antrop, M. (2007) Perspectieven op het landschap. Achtergronden om landschappen te lezen en te begrijpen. Gent, Academia Press.

Appleton, J. (1975) The Experience of Landscapes. Chichester, Wiley.

Bell, S. (1993) Elements of Visual Design in the Landscape. London, E&FN Spon.

Berendsen, H.J.A. (2000) Landschappelijk Nederland. Vol. IV, Fysische geografie van Nederland. Assen, Van Gorcum.

Boersma W.T., and Kuiper R. (2006) Verrommeling in beeld. Kaartbeelden van storende elementen in het Nederlandse landschap. Den Haag, Milieu- en Natuurplanbureau (rapport 500074003/2006)

Buitenhuis, A., Kerkhof, C.E.M. van de, Randen, Y. van, and Veer, A.A. de (1986) Schaal van het landschap. Opbouw en gebruik van een geografisch informatie-systeem van schaalkenmerken van het landschap van Nederland, met landelijke kaarten 1:400.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering (report 1837)

Burrough, P.A., Buitenhuis, A., and Veer, A.A. de (1982) Het Informatiesysteem Landschapsbeeld. Wageningen, Pudoc (Reeks Landschapsstudies)

Coeterier, J.F. (2000) Hoe beleven wij onze omgeving? Resultaten van 25 jaar omgevingspsychologisch onderzoek in stad en landschap. Wijchen, Peter Tychon.

Council of Europe (2002) European Landscape Convention. Florence, s.n.

Curdes, G. (1993) Stadtstruktur und Stadtgestaltung. Stuttgart, etc., Verlag W. Kohlhammer.

De Veer, A.A. (1977) De ruimtelijke classificatie van het Nederlandse landschap. KNAG Geografisch Tijdschrift (XI) 2; 98-109

De Veer, A.A. (1978) Visuele verstedelijking. KNAG Geografisch Tijdschrift (XII) 3; 281-282

De Veer, A.A., and Burrough, P.A. (1978) Physiognomic landscape mapping in the Netherlands. Landscape Planning 5; 45-62

De Veer, A.A., Buitenhuis, A., and Loo, H. van het (1977) Vergelijking van Nederlandse methoden van landschapsbeeldkartering en hun toepassingsmogelijkheden. Wageningen, Stiboka and Pudoc.

De Vreeze, N. ed. (2007) LandschapNH. Over de regie van functieveranderingen en bouwactiviteiten in het landelijk gebied van Noord-Holland. Alkmaar, WZNH adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit.

Dijkstra, H. (1991) Het visuele landschap. Onderzoek naar de visuele kwaliteit van landschappen. Landschap 8 (3); 157-175

Dijkstra, H., and Lith-Kranendonk, J. van (2000) Schaalkenmerken van het landschap in Nederland. Monitoring Kwaliteit Groene Ruimte (MKGR). Wageningen, Alterra (rapport nr. 40)

Dijkstra, H., Coeterier, J.F., Haar, M.A. van der, et al. (1997) Veranderend cultuurlandschap. Signalering van landschapsveranderingen van 1900 tot 1990 voor de Natuurverkenning 1997. Wageningen, DLO-Staring Centrum (Rapport 544)

Duntley, S.Q. (1948) The Visibility of Distant Objects. Journal of the Optical Society of America 38(3); 237-249

Ervin, S., and Steinitz, C. (2003) Landscape visibility computation: necessary, but not sufficient. Environment and Planning B: Planning and Design 30; 757 -766

Farjon, H., Dijkstra, H., Dirkx, J., et al. (1999) Monitoring Kwaliteit Groene Ruimte (MKGR). Ontwerp voor indicator identiteit. Wageningen, Alterra.

Fischer, P.F. (1995) An Exploration of probable viewsheds in landscape planning. Environment and Planning B: Planning and design 22; 527-546

Fisher, P. F. (1996) Extending the applicability of viewsheds in landscape planning. Programmetric Engineering and Remote Sensing 62(11): 1297-1302

Granö, J.G. (1997) Pure Geography. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press. Original edition, 1929.

Groom, G. (2005) Methodological review of existing classifications, In: Wascher, D.M. (ed.), European Landscape Character Areas – Typologies, Cartography and Indicators for the Assessment of Sustainable Landscapes. Report European Landscape Character Assessment Initiative (ELCAI), pp 32-45

Hanyu, K. (2000) Visual properties and affective appraisals in residential areas in daylight. Journal of Environmental Psychology 20; 273 – 284

Hoogbergen, M. (2008) De maatschappelijke onvrede over de verrommeling van het Nederlandse landschap. In: Zonderop Y., and van Weezel, T.G. (eds.), 29 Plannen voor een mooier Nederland. De ruimtelijke agenda. Amsterdam, Meulenhof, pp 47-52

Hooimeijer, P., Kroon, H., and Luttik, J. (2001) Kwaliteit in meervoud. Conceptualisering en operationalisering van ruimtelijke kwaliteit voor meervoudig ruimtegebruik. Gouda, Habiforum.

Kaplan, R., and Kaplan, S. (1989) The experience of nature: a psychological perspective. Cambridge, Cambridge University Press.

Lang, J. (1988) Symbolic aesthetics in architecture: toward a research agenda. In: Nasar, J.L. (ed.), Environmental Aesthetics. Theory, Research, & Applications. New York, Cambridge University Press, pp 11-26

LNV, Ministry of (2004) Agenda vitaal platteland. The Hague.

LNV, Ministry of, and VROM, Ministry of (2009) Landscape agenda. Doing business with respect for the landscape. The Hague (in English)

Litton, R.B., Tetlow, R.J., Sorensen, J., and Beatty, R.A. (1974) Water and Landscape. An aesthetic overview of the role of water in the landscape. New York, Water Information Center.

Llobera, M. (1996) Exploring the topography of mind. GIS, landscape archaeology and social theory. Antiquity 70; 612-622

Llobera, M. (2003) Extending GIS-based visual analysis: the concept of visualscapes. International Journal for Geographical information science 17(1); 25-48

Lothian, A. (1999) Landscape and the philosophy of aesthetics: is landscape quality inherent in the landscape or in the eye of the beholder? Landscape and Urban Planning 44; 177-198

Lynch, K. (1976) Managing the Sense of a Region. Cambridge, MIT Press.

Mark, D.M. (1993) Human Spatial Cognition. In: Medyckyj-Scott, D., and Hearnshaw, H.M. (eds.), Human Factors in Geographical Information Systems. London and Florida, Belhaven Press, pp 51-60

McClusky, J. (1979) Road Form and Townscape. London, The Architectural Press.

McGarigal, K., and Marks, B.J. (1994) Fragstats. Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape Structure. Corvallis, Oregon State University.

Meeus, J.H.A. (1995) Pan-European landscapes. Landscape and Urban Planning 31; 57-79

Middleton, W.E. (1958) Vision through the atmosphere. Toronto, University of Toronto Press.

Montello, D.R. (1993) Scale and Multiple Psychologies of Space. In: A.U. Frank and I. Campari (Eds.) Spatial Information theory: A theoretical basis for GIS. Berlin, Springer-Verlag (Lecture Notes in Computer Science 716), pp 312-321

Nasar, J.L., Julian, D., Buchman, S., et al. (1983) The emotional quality of scenes and observation points: a look at prospect and refuge. Landscape Planning 10; 355-361

Nasar, J. (1994) Exteriors Urban Design Aesthetics. The Evaluative Qualities of Building Exteriors. Environment and Behaviour 26(3); 377-401

Nasar, J. (1998) The Evaluative Image of the City. London, etc., Sage Publications.

Nelissen, N., and Cate, F. ten (2009) Mooi Europa. Ruimtelijke kwaliteitszorg in Europa. Amsterdam, Uitgeverij SUN / Federatie Welstand.

Nicolai, J. (1971) De visuele invloed van woonplaatsen op open ruimten. Met enkele toepassingen op het midden van west-Nederland. Delft, Technische Universiteit Delft.

Nijhuis, S. (2009) Het visuele landschap. In: Werkboek bouwstenen structuurvisie Noord-Holland 2040. Analyses en Verkenningen 3/3. Haarlem, Province of Noord-Holland.

Nijhuis, S. (2010b) Openheid. In: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Beleidsregels voor ontwikkelingen met ruimtelijke kwaliteit. Haarlem, Province of Noord-Holland.

Nijhuis, S. (2010a) Quickscan visuele effecten Landschapsplan Binnenduingebied Bergen. Haarlem, Province of Noord-Holland.

Ode, Å, Tveit, M.S., and Fry, G. (2008) Capturing Landscape Visual Character Using Indicators: Touching Base with Landscape Aesthetic Theory. Landscape Research 33(1); 89 -117

Palmer, J.F. (1996) Modeling spaciousness in the Dutch Landscape. Wageningen, DLO-Staring Centrum (report 119)

Palmer, J.F., and Roos-Klein Lankhorst, J. (1998) Evaluating visible spatial diversity in the landscape. Landscape and Urban Planning 43; 65-78

Piket, J.C., Kalkhoven, J.T.R., Veer, A.A. de, and Vos, W. (1987) Landschap. Edited by Stichting wetenschappelijke atlas van Nederland. Vol. 16, Atlas van Nederland in 20 delen. 's-Gravehage, Staatsuitgeverij.

Province of Noord-Holland (2010a) Structuurvisie Noord-Holland 2040. Haarlem.

Province of Noord-Holland (2010b) Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Haarlem.

Psarra, S. (2009) Architecture and narrative. The formation of space and cultural space. Abingdon and New York, Routledge.

Rød, J.K., and Meer, D. van der (2009) Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim. Environment and Planning B: Planning and Design 36; 698-710

Roos-Klein Lankhorst, J., Buijs, A.E., Berg, A.E. van den, et al. (2002) BelevingsGIS versie februari 2002. Wageningen, Alterra (werkdocument 2002/08; planbureau-werk in uitvoering)

Rowe, C. (1987) The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays. Cambrigde, Massachusetts, The MIT Press. Original edition, 1976.

Smardon, R.C., Palmer, J.F., and Felleman, J.P., eds. (1986) Foundations for Visual Project Analysis. New York, etc., John Wiley & Sons.

State Advisor for Landscape (2007) Windturbines in het Nederlandse landschap. Advies, achtergronden, Visies. Den Haag, Atelier Rijksbouwmeester.

Steenbergen, C.M., Reh, W., Nijhuis, S., and Pouderoijen, M.T. (2009) The Polder Atlas of the Netherlands. Pantheon of the Low Lands. Bussum, THOTH publishers.

Tandy, C.R. (1967) The Isovist Method of Landscape Survey, In: Murray, C.R. (ed.), Methods of Landscape Analysis. London, Landscape Research Group, pp 9-10

Thayer, R. (1994) Three Dimensions of Meaning. In: Swaffield, S. (ed.), Theory in Landscape Architecture. A Reader. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp 104-108

Thiel, P. (1961) A sequence-experience notation. Town Planning Review 32 (1); 33-52

The Landscape Institute (2003) Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. Second Edition. London and New York, Spon Press.

Tversky, B. (2001) Structures of Mental Spaces. In: Proceedings 3rd International Space Syntax Symposium Atlanta, pp 12.1-12.5

Tveit, M. , Ode, Å., and Fry, G.(2006) Key concepts in a framework for analysing visual landscape character. Landscape Research 31 (3) 229-255

Uum, van E., Gerwen, R. van, Nijhuis, S., and Rijn, R. van (2010) Turbulente combinaties. Verkenning naar ruimte voor windenergie op land door windturbines te combineren met andere functies. Den Haag and Amsterdam, Ministry of VROM/Het Noordzuiden (internal document)

Van der Ham, R.J.M., and Iding, J.A. (1971) De landschapstypologie naar visuele kenmerken. Methodiek en gebruik. Wageningen, Afdeling Landschapsarchitectuur, Landbouwuniversiteit Wageningen.

Van der Ham, R.J.M., Schut, G.F.E., and Iding, J.A. (1970) Een voorstel voor een nieuwe landschapstypologie naar visuele kenmerken. Stedebouw en Volkshuisvesting 11; 421-438

Van der Wulp (2009) Verrommeling van het landschap. Landschap 26(3); 132-144

VROM, Ministry of (2004) Nota Ruimte. The Hague.

VROM, Ministry of (2008) Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Zicht op mooi Nederland. The Hague.

VROM, Ministry of, LNV, Ministry of, and EZ, Ministry of (2007) Samenwerkingsagenda Mooi Nederland. The Hague.

Vroom, M.J. (1986) The pereception of dimensions of space and levels of infrastructure and its application in landscape planning. Landscape Planning 12; 337-352

Wascher, D.M., ed. (2000) The Face of Europe. Policy perspectives for European Landscapes. Tilburg: European Centre for Nature Conservation (ECNC Technical report series)

Wascher, D.M., ed. (2005) European Landscape Character Areas – Typologies, Cartography and Indicators for the Assessment of Sustainable Landscapes. Report European Landscape Character Assessment Initiative (ELCAI)

Wassink, W.Th. (1999) Beekdallandschappen. Een morfologisch onderzoek in de zandgebieden van Nederland. Wageningen, Landbouwuniversiteit.

Weitkamp, G. (2010) Capturing the View. A GIS based procedure to assess perceived landscape openness. Wageningen, Wageningen University.

Zandbelt&Vandenberg (2008) Hoogbouw in Noord-Holland. Collegebrede verkenning als input voor de structuurvisie. Haarlem, Provincie Noord-Holland.

Zube, E.H., Sell, J.L., and Taylor, J.G. (1982) Landscape perception: research, application and theory. Landscape Planning 9: 1-33

Author Biographies

Steffen Nijhuis, TU Delft, Architecture and the Built Environment

Assistant professor of Landscape Architecture at the Faculty of Architecture, Delft University of Technology (the Netherlands). Initiator of this book. His PhD-research, entitled Landscape Architecture and GIS, focuses on the application of Geographic Information Science in landscape architectonic research and design. The core of his work deals with theories, methods and techniques in the field of landscape architecture and urban design: design research, research by design, visual landscape assessment and visual knowledge representation. He is leader of the research programme Architecture and Landscape, series editor of RiUS and advisor to governmental and regional authorities in the Netherlands.

Miranda Reitsma, Province of Noord-Holland
Provincial Advisor on Spatial Quality Noord-Holland (the Netherlands) and principal of Reitsma Stedebouw, an offi ce for urban planning and design. As Provincial Advisor she has recently presented her research in a seminar she organized on change in rural landscapes, due to agricultural innovations, water management and new ‘energy landscapes’, in areas with a declining population. As former Head of Urban Planning at the Amsterdam Academy of Architecture she still teaches at the University of Amsterdam and at the Academy. She is a member of several advisory boards on spatial quality.
How to Cite
NIJHUIS, Steffen; REITSMA, Miranda. Landscape policy and visual landscape assessment – The Province of Noord-Holland as a case study. Research in Urbanism Series, [S.l.], v. 2, p. 229-259, sep. 2011. ISSN 1879-8217. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/rius/article/view/RiUS.2.229-259>. Date accessed: 14 july 2020. doi: https://doi.org/10.7480/rius.2.214.

Keywords

landscape policy; Noord-Holland; visual landscape research; structuurvisie; viewshed; grid-based methods; landscape planning; GIS; degree of openness; scale; landscape monitoring; landscape architecture; spatial quality; ruimtelijke kwaliteit; high-rise

Published
2011-09-01