van Gameren, Dick, Schaapveld, Sjoerd, AND Hamann, Rasmus. " The Discovery of Gouda" OverHolland [Online], (1 June 2008)