Engel, Henk, AND Diesfeldt, Otto. " Ontwerpen voor de Hollandse stad. Casus: Uitbreiding van het stadhuis te Gouda" OverHolland [Online], (1 June 2005)