Engel, H., & Diesfeldt, O. 2005 Jun 1. Ontwerpen voor de Hollandse stad. Casus: Uitbreiding van het stadhuis te Gouda. OverHolland. [Online] :