Engel, H., & Diesfeldt, O. (2005). Ontwerpen voor de Hollandse stad. Casus: Uitbreiding van het stadhuis te Gouda. OverHolland, , 41-54. doi:10.7480/overholland.2005.1.1573