##article.return## Het dak van Dordrecht Een veertiende-eeuws kapgedeelte met leidekking, gevonden ten zuiden van Dordrecht Downloaden ##common.downloadPdf##