Orde versus chaos; het Shelltijdperk binnen de stadsgeschiedenis van Willemstad/Curaçao (1920-1960)

  • Mariëtte Kamphuis

Samenvatting

[No summary available]

Biografie auteur

Mariëtte Kamphuis
Mariëtte l. Kamphuis (Bonaire 1961) is in 1991 afgestudeerd als architectuurhistorica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij volgde het bijvak stedenbouw aan de Afd. Bouwkunde van de TU Delft en verbleef in 1990 vier maanden op Curaçao voor haar doctoraalonderzoek naar het 'Shell-tijdperk in de stadsgeschiedenis van Willemstad'. In 1992 was zij medeauteur van Architectuur en stedebouw van Flevoland en organiseerde zij het symposium en de gelijknamige fototentoonstelling ‘Tussen airco en een mangoboom; Architectuur en stedebouw Curaçao'. Vanaf september 1992 is zij als architectuurhistorica verbonden aan het Bureau Monumenten van Rotterdam.
Hoe te citeren
KAMPHUIS, Mariëtte. Orde versus chaos; het Shelltijdperk binnen de stadsgeschiedenis van Willemstad/Curaçao (1920-1960). Bulletin KNOB, [S.l.], p. 31-33, mrt. 1993. ISSN 2589-3343. Beschikbaar op: <https://journals.open.tudelft.nl/knob/article/view/Kamphuis31>. Datum gebruik: 21 okt. 2020 doi: https://doi.org/10.7480/knob.92.1993.1-2.505.
Gepubliceerd
1993-03-01