Een bouwhistorische opname van Visstraat 12, Breda

  • Jan Kamphuis

Samenvatting

No abstract available.

Biografie auteur

Jan Kamphuis
Ir. J. Kamphuis studeerde in 1986 (met lof) af aan de TH Delft in de vakken architectuur en restauratie. Hij heeft sindsdien een eigen bureau voor bouwhistorisch onderzoek in Delft.
Hoe te citeren
KAMPHUIS, Jan. Een bouwhistorische opname van Visstraat 12, Breda. Bulletin KNOB, [S.l.], p. 149-155, okt. 1995. ISSN 2589-3343. Beschikbaar op: <https://journals.open.tudelft.nl/knob/article/view/Kamphuis149>. Datum gebruik: 28 mei 2020 doi: https://doi.org/10.7480/knob.94.1995.5.466.
Gepubliceerd
1995-10-01